Facebook SunShine2548 Line SunShine2548 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ Bangkok Bus Club

CSS MenuMaker

ราคาน้ำมันวันนี้

ตรวจสอบเลข EMS ไปรษณีย์ไทย


ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

พยากรณ์อากาศวันนี้

เกี่ยวกับเรา

ประวัติ และความเป็นมาของบริษัท

บริษัท ซันชายน์ บัสเซอร์วิส จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 28 มีนาคม พ.ศ. 2548 โดยมีทุนจดทะเบียน 45,000,000 บาท ( สี่สิบห้าล้านบาทถ้วน ) โดยมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และสาขาดังนี้

สำนักงานใหญ่ 

ตั้งอยู่เลขที่ 3/3 หมู่ 3 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เบอร์โทรศัพท์ 034-990271

สำนักงานสาขา 

ตั้งอยู่เลขที่ 9/3 หมู่ 9 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เบอร์โทรศัพท์ 02-9046198

วัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการรถโดยสารประจำทาง และไม่ประจำทางเป็นหลัก

ปัจจุบันบริษัทประกอบกิจการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ ในฐานะเป็นผู้รับสัญญาสัมปทานร่วมกิจการเดินรถ กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) มีชื่อเส้นทางดังนี้

สาย ปอ.547

เส้นทางสาย ปอ.547 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา) - สถานีขนส่งผู้โดยสานกรุงเทพ (จตุจักร) มีรถยนต์โดยสารปรับอากาศที่ใช้ในการประกอบการขนส่งอยู่ในเส้นทาง จำนวน 25 คัน

สาย ปอ.538

มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญญบุรี - รพ.สงฆ์ มีรถยนต์โดยสารปรับอากาศที่ใช้ในการประกอบการขนส่งอยู่ในเส้นทาง จำนวน 28 คัน

บริการขนส่งไม่ประจำทาง

บริษัทยังได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก ให้เป็นผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ตามใบอนุญาตเลขที่ นฐ.58/2557 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 สิ้นอายุวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

รวมทั้งบริษัท (ในนามกิจการร่วมค้า "ซันชายน์รุ่งเรือง") ยังเป็นผู้ชนะการประกวดราคาจากการเข้าประมูลงานจ้างจัดรถโดยสารรับ - ส่ง พนักงานและลูกจ้าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ตามสัญญาจ้างเลขที่ 6CS4-591029) โดยมีจำนวนรถตามสัญญาทั้งสิ้นจำนวน 22 คัน ปัจจุบันบริษัทมีพนักงานปฏิบัติหน้าที่อยู่ในฝ่ายต่างๆ ของบริษัท ทั้งสิ้นประมาณ 300 คน ประกอบด้วยฝ่ายบัญชี และการเงิน ฝ่ายเดินรถ ฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายอุบัติเหตุ และฝ่ายทรัพยากรบุคคล